Свободни места:На 19.07.2021 г. се обявяват следните свободни места:

За деца родени през 2018 г. - 14 броя

За деца родени 2016 г. - 10 броя

За деца родени 2015 г. - 7 броя