Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо

ГРУПА Слънчо

 • Ръководители:

  Г-жа Сияна Георгиева
  Г-жа Валентина Танева

  Помощник възпитатели:

  Д. Пенчева

 • Тел.: 0879 972 818

 • E-mail: slancho@dg6palechko.eu
Нашето мото е: "С малки стъпки всеки ден, играем, учим, растем!"
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо