Финансови документи:
Бюджет 2022 г. на ДГ № 6 "ПАЛЕЧКО"


ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджет ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.


ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджет ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.


ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджет ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.


ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджет ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.