Яслена група

Яслена група

  • Мед. сестри:

    Ф. Борисова
    М. Георгиева

    Помощник възпитатели:

    Г. Койчева
  • Д. Илиева