Финансови документи:
Бюджет 2021 г. на ДГ № 6 "ПАЛЕЧКО"


ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджет ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.


ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджет ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.


ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджет ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г.