Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо

ГРУПА Слънчо

 • Ръководители:

  Г-жа Валентина Танева
  Г-жа Диана Радкова

  Помощник възпитатели:

  Д. Пенчева
  Н. Михнева

 • Тел.: 0879 972 818

 • E-mail: slancho@dg6palechko.eu
Нашето мото е: "С малки стъпки всеки ден, играем, учим, растем!"
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо
Група Слънчо